Guies de muntanya i preparadors d’activitats físico esportives al medi

Dedicats al món de l’activitat física des de fa més de 8 anys, l’equip de Guies La Vall es manté en continua formació i adaptació dins els canvis que adopta la societat actual, programant i planificant constantment nous reptes, guiatges i vivències per complir amb èxit els vostres objectius.

Guies La Vall està dirigit per dos professionals amb basta experiència en el món de l’activitat física, disposats a atendre els objectius de cadascun de vosaltres proposeu,  prioritzant en tot moment la prevenció i seguretat, sent conscients de que cada cop ofereixen els serveis a un públic més exigent i preparat.

La missió de Guies La Vall és obrir camí als vostres somnis, acompanyar-vos i fer-los realitat, minimitzant els riscos, amb un objectiu clar; aprendre a sentir, experimentar i gaudir de la vida d’una manera autònoma a través de la natura.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.” Eduardo Galeano

PERE DE ARRIBA CEJUDO

Tècnic Esportiu  d’Espeleologia
Tècnic Esportiu Descens de Barrancs
Tècnic Esportiu en Muntanya Mitjana

Membre ECAM (Escola Catalana Alta Muntanya).
Nº 018351 REP (Registre Oficial Professionals de l’Esport de Catalunya)

Fundador de Guies La Vall, i en possessió de cursos professionals de Socorrisme, rescat, seguretat i medicina d’urgències a muntanya, juntament amb cursos d’allaus per a guies (ACNA), trobem un professional de qualitat i multidisciplinari. Actualment a unt d’iniciar la Formació de Tècnic Esportiu en Escalada.

L’inici de la seva passió esportiva a la muntanya la trobem als 6 anys, on a partir d’aquí no ha deixat de recórrer l’escenari natural per totes les seves vessants possibles, espeleologia, descens de barrancs, alpinisme, escalada en roca i gel, carrera a peu… Com a Tècnic esportiu us pot oferir una qualitat de guiatge que en altres llocs serà difícil de trobar, ja que la filosofia de Guies La Vall és metodològica i formacional, emprant el temps necessari que calgui en cada formació i guiatge, amb l’objectiu principal de crear autonomia i autosuficiència. Transmeten d’aquesta manera una cultura de civisme, seguretat i prevenció en activitats considerades “de risc” a la muntanya.

Altres col·laboradors

El guia de muntanya

L’Activitat amb el guia

Al nostre país, la professionalització dels guies ha tingut lloc en aquestes dues últimes dècades, seguint el camí començat pels països de major tradició en l’arc Alpí. Es regula per dues Normes Estatals: el Reial Decret 318/2000 i per l’Ordre ECI / 858/2005. La qualificació de tots els guies està garantida per la UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) i la UIMLA (Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya) a les que pertany la AEGM, que vetlla per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els guies que la formen. Tots els guies que formen part de la AEGM compten amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de labors de conducció i guiatge de persones en el medi natural. Tota l’activitat professional està subjecta al Codi Ètic en vigor de la UIAGM.
Sol·licitar els serveis d’un guia per a una sortida en muntanya és confiar en un professional qualificat. L’organització, l’estratègia i la presa de decisions així com vetllar pel desenvolupament d’una pràctica segura, formen part del nostre treball. Contractant els serveis d’un guia, podràs aprofitar-te de la seva experiència per aprendre, progressar i familiaritzar-se amb el medi que ens envolta. Les condicions de la muntanya són sempre canviants, un guia sabrà en tot moment proposar-vos un lloc, una muntanya i un itinerari adaptats al vostre nivell.