Sistema anticoloms

Un dels problemes més comuns en entorns urbans i rurals, els solucionem mitjançant la col·locació de xarxes de polietilè per evitar l’assentament d’aus, col·locació de varetes i pinxos d’acer anticoloms a instal·lacions afectades per implantació i pernocta de coloms.