Treballs Verticals

  • Sanejat preventiu de zones amb el risc de despreniment
  • Segellat de juntes de dilatació
  • Baixants, muntants, Muntatge i desmuntatge de sortides de fum
  • Col·locació de malless de protecció
  • Neteja de paràmetres verticals (metalls, marbres, pedra)
  • Neteja de façanes, de canalons pluvials i cobertes inclinades
  • Reparació de tot tipus d’acabats en revestiment decoratiu, monocapa i arrebossats
  • Pintura